Aire net

Barcelona és la ciutat europea amb més densitat de vehicles i la sisena més contaminada.
El transport rodat és responsable del 50% dels contaminants atmosfèrics.
barcelona92
Superem els valors que estableix l'OMS i incomplim la normativa de qualitat de l'aire.
Respirar aire net evitarà 1.000 morts prematures anualment.
Estalviarem 2.000 milions d'euros anuals en costos sanitaris.

Emergència climàtica

Les emissions del transport són responsables de la crisi climàtica i ecològica.
barcelona92
La solució no consisteix en renovar vehicles, sinó en reduir-los.
barcelona92
L'emergència climàtica preocupa a Catalunya. El 87% de la població està a favor de restringir el trànsit.
El Peatge Urbà funciona en 19 ciutats europees. Com la Llei del tabac, gana el suport social en aplicar-se.
Amb el Peatge Urbà reduirem ràpidament el volum global de trànsit.

Mobilitat sostenible i justa

El transport públic i la mobilitat activa representen la majoria dels desplaçaments.
barcelona92
Amb l'eliminació de les autovies urbanes donarem prioritat al vianant, al transport públic i col·lectiu, la bici i els VMP.
Els ingressos generats es destinaran a la mobilitat activa, el transport públic i un 10% al sistema sanitari públic.
Catalunya comptarà amb un sistema tarifari integrat i un abonament anual de transport públic.
Millorarà l'oferta de transport públic en connexió amb Barcelona i augmentarà al 10% la quota modal amb bici en l'àrea metropolitana.
barcelona92

Recuperació de l'espai públic

El vehicle privat ocupa el 65% de l'espai públic.
barcelona92
De la ciutat dels cotxes a la ciutat per a les persones.
barcelona92
Tan sols el 25% dels desplaçaments metropolitans es fan amb cotxe, amb una taxa d'ocupació mitjana d'1,2 persones/cotxe.
El peatge afecta conductors habituals que fan un ús individual i evitable del vehicle.
La reducció del trànsit potencia els modes més sostenibles i l'activitat social i econòmica dels barris.

Reducció de sinistralitat, soroll i consum enegètic

El transport rodat és responsable del 42,8% de l'energia consumida a Barcelona.
Volem escoltar, parlar i descansar sense sorolls de motors.
barcelona92
Cada dia, dels 1,65 milions de desplaçaments en vehicle privat, el 44% es realitzen dins de la ciutat.
Un 57% de la població de Barcelona està sotmesa a valors de soroll per sobre del límit recomanat per l'OMS.
En 2019, només a Barcelona va haver-hi 9.251 accidents de trànsit, amb 22 víctimes mortals.